Skivarps Byalags styrelse

 

     
Madeleine Pinjegård
ordförande
byalagsrådrepresentant
   
     
     
Henrik Svärd
vice ordförande
byalagsrådsrepresentant
   
     
     
Karolin Bösgård
kassör
   
     
     
Cecilia Svensson
sekreterare
byalagsrådrepresentant
   
     
     

Tobias Larsson
ledamot

   
     
Malin Klang
ledamot
   
     
     
Ylva Möller
ledamot
   
     
     
Johnny Christiansen    
suppleant    
     
     
Robert Andersson    
suppleant    
     
     
Kim Hansen    
suppleant    
ersättare
byalagsrådet
   
     
     
Kent Ekblad    
suppleant    
     

Adress:

Skivarps Byalag
Gamla Brandstationen
Landsvägen 29 B
274 50 Skivarp