Skivarps Byalags styrelse

 

Bild saknas    
Kent Ekblad
ordförande
   Telefon 0705 538178
     
     
Cecilia Svensson
vice ordförande
byalagsrådsrepresentant
   
     
Bild saknas    
Karolin Bösgård
kassör
   
     
   
Kim Hansen
sekreterare
byalagsrådsrepresentant
   
     
   
Henrik Svärd
ledamot
   
     
     
Andrea Lindström
ledamot 
   
     
   
Per-Åke Olofsson
ledamot
    
     
   
Johnny Christiansen
suppleant
   
     
   
Marianne Pehrsson
suppleant
byalagsrådsrepresentant
   
     
Bild saknas     
Tobias Larsson
suppleant
   
     
Bild saknas    
Madeleine Pinjegård
suppleant
   
     
     
     
     
     
     
     

Adress:

Skivarps Byalag
Gamla Brandstationen
Landsvägen 29 B
274 50 Skivarp