Skivarps Byalags valberedning

Valberedningen består av tre ledamöter och ska vid enskilda möten inför byalagets årsmöte ta fram förslag på ledamöter i styrelsen:

Kristian Jeppson (sammankallande) 

Anne Jönsson

Ragnar Jacobs