Midsommar 2017

På förmiddagen gjordes stången redo.

På eftermiddagen samlades många Skivarsbor vid torget.
Stånges restes och dansen kunde börja.